ภาษาไทย

Big Time Gaming

Big Time Gaming

หากมีผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายหนึ่งที่ภูมิใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนันก็คือ Big Time Gaming ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายนี้ได้ตั้งร้านค้าในปี 2539 ภายใต้ชื่อบริษัทเดิม New Tech Media ในออสเตรเลีย