Thunderkick

Thunderkick

ผู้มาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโลกแห่งการพัฒนาสล็อตออนไลน์ Thunderkick ได้รับมาแบบพายุในปี 2014 สล็อตของพวกเขาสามารถอธิบายได้ว่ามีความน่ารักแปลกและสนุกสนาน สมาชิกผู้ก่อตั้ง Thunderkick ทุกคนได้รับการยกย่องจาก NetEnt!