WebMoney

WebMoney

คุณจะได้อะไรเมื่อใช้วิธีการชำระเงินที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2541 และตั้งอยู่ในมอสโกวประเทศรัสเซีย คุณจะได้รับ WebMoney เป็นบริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และแม้ว่าจะให้ความสำคัญกับตลาดรัสเซียและยุโรปตะวันออกตลอดหลายปี แต่ตอนนี้ก็สามารถเข้าถึงได้จากสถานที่อื่นๆ ซึ่งหมายความว่าปัจจุบันผู้คนราว 30 ล้านคนสามารถใช้เงินฝากคาสิโนออนไลน์ในสกุลเงินต่างๆได้